ΤΣΙΜΕΤΟΚΟΝΙΕΣ

Η πρώτη ύλη, που αποτέλεσε τη βάση για τις νέες σειρές προϊόντων αναπτύχθηκε στην προσπάθεια ανεύρεσης μιας ρητίνης με βάση το υδροξείδιο του ασβέστη για χρήση σε βιοκλιματικά σπίτια, η οποία είχε διαπιστωθεί πως επιβράδυνε τη γήρανση των μαρμάρων στους αρχαιοελληνικούς ναούς. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας R&D υπήρξε η εξέλιξη της πρώτης ύλης σε μια νέα σύσταση και μοριακή δομή. Το τελικό υλικό απέκτησε ιδιότητες ελαστικότητας και σκληρότητας πολύ μεγαλύτερες από τα τσιμεντοκονιάματα.